Při pondělním utkání bude na zimním stadiónu přítomen i stánek koubasketu. Můžete si koupit trička, náramky, tepláky, mikči, ale prohlédnout si i věci, které se normálně na shopu neprodávají a třeba si je i na místě mimořádně objednat. U stánku budou vystavené i dresy, které půjdou do aukce, která má pomoci 1431871357778Slunečnici v Děčíně. Peníze získané z prodeje oblečení půjdou také Slunečnici.

Určitě se zastavte a pomozte tak organizaci, kterou v Děčíně znají téměř všichni a11149267_10152472866629649_3098376955993050754_n bohužel se také dostává do finančních problémů.

více o aukci zde: http://koubasket.cz/aukce-pro-slunecnici/

Něco o Slunečnici:

Slunečnice, o. s., je organizace s dvanáctiletou tradicí v poskytování služeb lidem s mentálním a zdravotním postižením. Usiluje o integraci osob s postižením do běžného života a pomáhá jim při zajišťování důstojných životních podmínek. Je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.
 
Stěžejní aktivitou Slunečnice, o. s., je provoz centra Cesta do světa, které nabízí osobám s postižením registrované sociální služby „sociální rehabilitace“ a „sociálně terapeutické dílny“ podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
15-05-2015-charitativni-aukce-pro-slunecniciV rámci sociálně terapeutických dílen mohou uživatelé našich služeb využít dílnu na výrobu ručního papíru, dekorací a voskových svíček, ale také dlouhodobý program pracovního tréninku v kavárně-palačinkárně Na cestě (na Děčínském zámku) a ve vegetariánské restauraci Kašmír (v Děčíně 1) provozovaných sdružením.
 
Našich služeb stabilně ročně využívá kolem 70 osob s postižením.
Slunečnice současně zajišťuje také akreditovanou dobrovolnickou službu – v r.2009 již potřetí úspěšně obhájila tříletou akreditaci pro dobrovolnickou službu udělovanou Ministerstvem vnitra ČR. Naši dobrovolníci pomáhají s volnočasovými aktivitami pro osoby s postižením, působí v programu Dobré odpoledne (dobrovolník na několik hodin týdně funguje jako kamarád člověka s postižením, s nímž tráví volný čas), připravují kulturní a veřejné akce a pomáhají s propagací činnosti. Na naše dobrovolníky jsme opravdu pyšní – v loňském i předloňském roce získaly dvě naše dobrovolnice cenu Křesadlo, což je ocenění pro nejlepšího dobrovolníka v Ústeckém kraji. Dobrovolníci procházejí psychotesty, vzděláváním a podléhají pravidelné supervizi.
 
Příležitostně působíme také jako akreditovaná vzdělávací instituce a poskytujeme akreditovaný rekvalifikační kurs Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče pro osoby s postižením.
 
Financování
 
Zdroje příjmů občanského sdružení Slunečnice tvoří granty a dotace z prostředků ministerstev, samospráv a Evropské unie, individuální i firemní fundraising a vlastní příjmy. Ty tvoří především příjmy tréninkové kavárny-palačinkárny, restaurace Kašmír, příjmy z pronájmů prostor objektu, v němž sídlíme, a platby uživatelů našich služeb za nadstandardní a doplňkové služby (podrobnější informace o hospodaření najdete ve výročních zprávách).

více na http://www.slundecin.org/