IMG_6224Občanské sdružení KedjomKeku [kedžom-keku] jsme založili v únoru 2010. Naším cílem je podporovat rozvoj stejnojmenné horské oblasti na severozápadě Kamerunu a zároveň zachovat unikátní přírodní prostředí mlžného lesa. Ten je po desetiletí ohrožován nepromyšlenou zemědělskou činností.

V květnu 2012 jsme dostavěli vzdělávací a výzkumné centrum. To je první krok ke zvýšení kvality života v horském Abongphen-a-Kedjom. Ve škole se od listopadu učí. Naši první třídu navštěvuje necelá desítka dětí. Zařízení poskytne základní vzdělání až desítkám dětí. Ty dosud buďto trvale opouštěly rodinu, aby mohly navštěvovat některou ze škol, vzdálených mnoho hodin cesty tropickým lesem, nebo do školy nechodily vůbec.DAMA1

Centrum bude zároveň sloužit ke vzdělávání jejich rodičů v zemědělských a ekologických otázkách a stane se i vědecko-výzkumným pracovištěm. Dále budeme podporovat alternativní zdroje obživy místních obyvatel, jako je například chov křečkomyší a včelaření, nebo šití africko-české módy a výroba uměleckých předmětů vycházející ze staletých kamerunských tradic.

Multidisciplinární vědecký výzkum, který je součástí projektu, zahrne geografické, sociologické, ekonomické i ekologické aspekty vývoje v Kedjom-Keku. Poznatky získané na základě tohoto výzkumu uplatníme nejen k provozování centra, ale i k obnově horského mlžného lesa a zajištění trvale udržitelného rozvoje komunity.

Více se dozvíte zde: Kedjom – Keku

532367_3339999414149_2081616295_n